HR Deep Dive

Ban de burn-out

March 21, 2023 HRmagazine Season 1 Episode 41
HR Deep Dive
Ban de burn-out
Show Notes

Het aantal mensen dat kampt met een burn-out neemt nog steeds toe. Uit cijfers van KU Leuven en Securex blijkt dat in 2022 maar liefst 28,5% van de werkende bevolking stress en andere burn-out signalen ervaarde.

België is een prestatiemaatschappij waarin heel wat werknemers te laat op de rem gaan staan. Als we kijken naar de Scandinavische landen zien we nochtans dat het anders kan. Tijd dus om het probleem in ons land aan te pakken en het taboe rond burn-out te doorbreken.